Persoonlijk & Betrokken

Wij ondersteunen en adviseren ondernemers op financieel en fiscaal gebied

Onze benadering is zakelijk maar nooit afstandelijk.
Wij vinden de personal touch en betrokkenheid bij onze klanten essentieel.

Ontdek onze diensten >

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

Gepubliceerd op 8 oktober 2019 in Nieuws

Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld.

Ook bij verkoop aandelen

PennenOverdrachtsbelasting is ook verschuldigd als aandelen worden verkocht van een rechtspersoon, zoals een bv, met onroerend goed. Wanneer onroerend goed bij (af)splitsing overgaat naar een andere rechtspersoon is dit in beginsel vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting, al gelden er dan wel aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden

De vrijstelling geldt niet als de splitsing met name bedoeld is om de heffing van overdrachtsbelasting te ontgaan. Hiervan wordt automatisch uitgegaan als aan de splitsing geen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Dit is onder meer het geval als de aandelen in de gesplitste of verkrijgende rechtspersoon binnen drie jaar weer worden verkocht aan een derde partij.

Tegenbewijs mogelijk

In deze situaties is wel tegenbewijs mogelijk. Kan de zakelijkheid van de (af)splitsing dus wel worden aangetoond, en daarmee ook dat de (af)splitsing niet zozeer is bedoeld om overdrachtsbelasting te ontwijken, dan kan ook bij verkoop van aandelen binnen drie jaar van de vrijstelling gebruik worden gemaakt.

Voornemen tot verkoop niet van belang

De Hoge Raad stelde in de uitspraak dat het niet van belang is dat een voornemen tot verkoop van aandelen in de verkrijgende rechtspersoon al bestaat op het moment van (af)splitsing. Volgens de Hoge Raad betekent dit dat er ook dan zakelijke belangen kunnen zijn om een rechtspersoon te splitsen.

De hoogste rechter vond dan ook dat er terecht vrijstelling van overdrachtsbelasting was verleend, ondanks het feit dat op het moment van splitsing al bekend was dat de aandelen weer verkocht zouden worden.

Heeft u vragen over de vrijstelling in de overdrachtsbelasting bij (af)splitsing van een bv, neem dan contact met ons op.

Diensten

Bij Betac Accountants nemen wij u zorgen over financiële zaken uit handen. Wij bieden ondersteuning en adviseren u. Benieuwd naar onze diensten?

Lees meer >

Specialismen

Voor bepaalde onderwerpen is specialistische kennis nodig. Daarom bieden wij bij Betac naast algemene accountancy diensten ook specialismen aan.

Lees meer >

Over ons

Betac Accountants verzorgt al bijna 20 jaar alle werkzaamheden op het gebied van accountancy. Wij bedienen elke klant vanuit professionaliteit en deskundigheid.

Lees meer >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het laatste nieuws

© 2020 Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.