Persoonlijk & Betrokken

Wij ondersteunen en adviseren ondernemers op financieel en fiscaal gebied

Onze benadering is zakelijk maar nooit afstandelijk.
Wij vinden de personal touch en betrokkenheid bij onze klanten essentieel.

Ontdek onze diensten >

Privacyverklaring

Door middel van deze website wordt u als bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Betac Accountants & Belastingadviseurs B.V. (hierna: Betac) alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Betac en haar activiteiten. Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door Betac uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om contact op te nemen voor onze dienstverlening of om te solliciteren.

Verwerking van (persoons)gegevens

Bij het bezoek van deze website worden geen persoonlijke gegevens van u als bezoeker vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem.

Alleen in die gevallen, waarin u als bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, vindt vastlegging daarvan plaats. Daarbij gaat het uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om u de hierboven bedoelde mogelijkheden te kunnen bieden.

Google Analytics
Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina’s van deze website die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren. Om deze gegevens te verzamelen, maakt Betac gebruik van Google Analytics (middels Google Analytics-cookies).

Om Google Analytics privacy vriendelijk te maken, heeft Betac een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en is ‘gegevens delen’ uitgezet.

Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Betac heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Betac betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Ook waarborgt Betac dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar derden
Betac wijst u erop dat onze website af en toe links naar andere sites kan bevatten waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Het is mogelijk dat u voor meer informatie wordt doorgeleid naar de sites van derden (bijvoorbeeld middels links in blogberichten).

Betac is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Betac raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van elke derde partij waarnaar u vanaf onze website wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wijziging
Betac behoudt zich de bevoegdheid tot wijziging van haar privacybeleid met betrekking tot deze website voor. Het verdient dan ook aanbeveling met enige regelmaat daarvan kennis te nemen.

Contact
Heeft u vragen, of heeft u het gevoel dat bepaalde kwesties niet afdoende in dit privacyverklaring worden geregeld, neem dan contact op met de compliance officer van Betac (complianceofficer@betac-accountants.nl).


Diensten

Bij Betac Accountants nemen wij u zorgen over financiële zaken uit handen. Wij bieden ondersteuning en adviseren u. Benieuwd naar onze diensten?

Lees meer >

Specialismen

Voor bepaalde onderwerpen is specialistische kennis nodig. Daarom bieden wij bij Betac naast algemene accountancy diensten ook specialismen aan.

Lees meer >

Over ons

Betac Accountants verzorgt al meer dan 25 jaar alle werkzaamheden op het gebied van accountancy. Wij bedienen elke klant vanuit professionaliteit en deskundigheid.

Lees meer >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het laatste nieuws

© 2024 Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.