Persoonlijk & Betrokken

Wij ondersteunen en adviseren ondernemers op financieel en fiscaal gebied

Onze benadering is zakelijk maar nooit afstandelijk.
Wij vinden de personal touch en betrokkenheid bij onze klanten essentieel.

Ontdek onze diensten >

Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020

Gepubliceerd op 21 oktober 2019 in Nieuws

De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van het UWV.

Verhoging door stijging Ziektewetlasten

MedischDe verhoging van de gemiddelde ZW-premie wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en een gewijzigde financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020.

Staartlasten zijn Ziektewetuitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar die ten tijde van het ontstaan van de ZW-uitkering nog publiek verzekerd waren. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van de sectorfondsen, worden de staartlasten Ziektewet vanaf 2020 betaald uit de Werkhervattingskas (Whk).

Alle uitzendwerkgevers standaard in sector 52

Wat ook een groot effect heeft op de ZW-premie, is dat alle uitzendwerkgevers per 1 januari 2020 standaard in sector 52 worden ingedeeld en niet meer in een vaksector. De afgelopen jaren is een groeiend aantal uitzendwerkgevers gaan verlonen in de zogenaamde vaksectoren waar de premies voor de Ziektewet lager liggen. Om ervoor te zorgen dat deze werkgevers niet langer lasten kunnen afwentelen op andere sectoren worden zij met ingang van 1 januari 2020 allemaal ingedeeld in de uitzendsector, waar een hogere premie geldt. Daardoor dalen de sectorale premies.

Indeling grootte werkgevers bekend

De nota van het UWV bevat ook de grenzen voor de indeling van werkgevers als kleine, middelgrote en grote werkgever. Daar hangt van af hoe de gedifferentieerde premie Whk wordt berekend. In welke categorie u als werkgever in 2020 valt, hangt af van de loonsom in 2018. De basis hiervoor is het gemiddeld premieplichtig loon. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is dat € 33.700 (was € 33.100 in 2017).

Kleine werkgever Maximaal 10 x premieplichtig loon Maximaal € 337.000
Middelgrote werkgever Tussen 10 x en 100 x premieplichtig loon Tussen € 337.000 en € 3.370.000
Grote werkgever Vanaf 100 x premieplichting loon  Vanaf € 3.370.000 

In december duidelijkheid over uw precieze premies

Hoe hoog de premie voor u als werkgever precies is, krijgt u eind 2019 via een beschikking van de Belastingdienst te horen.

Diensten

Bij Betac Accountants nemen wij u zorgen over financiële zaken uit handen. Wij bieden ondersteuning en adviseren u. Benieuwd naar onze diensten?

Lees meer >

Specialismen

Voor bepaalde onderwerpen is specialistische kennis nodig. Daarom bieden wij bij Betac naast algemene accountancy diensten ook specialismen aan.

Lees meer >

Over ons

Betac Accountants verzorgt al bijna 20 jaar alle werkzaamheden op het gebied van accountancy. Wij bedienen elke klant vanuit professionaliteit en deskundigheid.

Lees meer >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het laatste nieuws

© 2020 Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.