Persoonlijk & Betrokken

Wij ondersteunen en adviseren ondernemers op financieel en fiscaal gebied

Onze benadering is zakelijk maar nooit afstandelijk.
Wij vinden de personal touch en betrokkenheid bij onze klanten essentieel.

Ontdek onze diensten >

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

Gepubliceerd op 3 augustus 2022 in Nieuws

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

NL leert door

Ondernemer

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis.  Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren

Er is nu dus een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis blijkt in strijd met de privacywetgeving. De identiteit van de deelnemers moet nog wel worden vastgesteld en worden vastgelegd door middel van het formulier ‘Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer’. Dit is te downloaden via de site www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. 

Let op! Samenwerkingsverbanden zullen verzocht worden al gemaakte kopieën te vernietigen en de Verklaring controle ID-bewijs van deelnemers in de administratie op te nemen.

EVC-procedures

Voor EVC-procedures (Erkenning voor Verworven Competenties) is geregeld dat de prestatieverklaring – die is opgenomen in een bijlage bij de regeling – de basis is voor de bepaling of een EVC-procedure voor subsidie in aanmerking komt.

Verlenging looptijden

Een andere wijziging betreft de verlenging van de looptijd voor de uitvoering van activiteiten van 16 naar 20 maanden. In de praktijk bleek dat de termijn van 16 maanden hiervoor te kort was. 

Ook is de looptijd verlengd waarin een verzoek tot verlaging van de subsidie kan worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden om te voorkomen dat de subsidie komt te vervallen omdat onvoldoende activiteiten zijn gerealiseerd. Met deze aanpassing is het mogelijk om tot uiterlijk 16 maanden na de oorspronkelijke subsidieverlenging een verzoek in te dienen voor verlaging tot maximaal 50% van het laatst verleende subsidiebedrag.

Diensten

Bij Betac Accountants nemen wij u zorgen over financiële zaken uit handen. Wij bieden ondersteuning en adviseren u. Benieuwd naar onze diensten?

Lees meer >

Specialismen

Voor bepaalde onderwerpen is specialistische kennis nodig. Daarom bieden wij bij Betac naast algemene accountancy diensten ook specialismen aan.

Lees meer >

Over ons

Betac Accountants verzorgt al bijna 20 jaar alle werkzaamheden op het gebied van accountancy. Wij bedienen elke klant vanuit professionaliteit en deskundigheid.

Lees meer >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het laatste nieuws

© 2023 Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.